Ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, ανακοίνωσε σήμερα τρεια νέα πολεοδομικά κίνητρα.

Σύμφωνα με τον κ. Χάσικο τα σημαντικά αυτά πολεοδομικά κίνητρα έχουν ως εξής:

1. Μονιμοποιούνται τα κίνητρα που είχαν εξαγγελθεί για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

2. Θα παραχωρείται χαλάρωση σε πρόσφυγες που επιθυμούν επέκταση σε υφιστάμενες οικοδομές.

3. Παραχωρείται 20% χαλάρωση στο συντελεστή δόμησης, σε όσους έχουν κάνει παράνομες μικροεπεκτάσεις στην περιουσία τους. Όσοι το επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε διάστημα τριών μηνών.