Σε συνέχεια του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, Αρ. 39, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2020, που καθορίζει τον μέγιστο αριθμό για συγκεντρώσεις σε οικίες ή/και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης στα 50 άτομα ανά οικία/ομάδα, και λόγω αιτημάτων από πολίτες, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα εξής.

Περισσότερα