Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή από τη Ζιμπάμπουε του άρθρου 18 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου 1 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ) – Χρήση αυτοπιστοποίησης για τις εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων καταγωγής Ζιμπάμπουε.

Κ (172)