Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές προϊόντων στην Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ – Ουκρανίας από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας.

K (173)