Μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με την προσκόμιση αποδεικτικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για COVID-19, και στην οποία τονίζεται ότι οι εργοδοτούμενοι που έχουν υποχρέωση να κατέχουν πιστοποιητικά αρνητικού rapid Test ή PCR, οφείλουν να ενημερώνουν τον εργοδότη τους για το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Περισσότερα