Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. – «Μ» (67) ημερομηνίας 2/11/2020.  Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

M(67)