Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση Αρ. 9 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018.  Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD). 

ΑΝΑΘΕΩΡ. ΑΡ. 9 ΔΜ (188)