Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση αρ. 2 Εγκυκλίου ΕΕ – «Κ» (168).

ΑΝΑΘ. ΑΡ. 2 – Κ (168)