Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση αρ. 2 Εγκυκλίου ΕΕ – «Α» (267) με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 2020 – Διαχείριση Αζήτητων Εμπορευμάτων.

ΑΝΑΘ. ΑΡ. 2 -Α (267)