Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναθεώρηση Αρ. 1 Εγκυκλίου ΕΕ – «Α» (267) με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 2020 – Διαχείριση Αζήτητων Εμπορευμάτων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡ.1 – Α (267)