Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών με βάση το οποίο καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνεται από τον Ιανουάριο 2022 σε €1,117 την εβδομάδα και σε €4,840 τον μήνα.

Περισσότερα