Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 9 Μαρτίου 2023, η παρουσίαση της μελέτης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του διαρκώς μεταβαλλόμενου τοπίου στην αγορά εργασίας, αλλά και η προώθηση της αξιοποίησης της μελέτης για τη χάραξη πολιτικών, από τους αρμόδιους φορείς όπως είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Περισσότερα