Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή το Cyprus Fiduciary Association (CYFA) ανακοινώνει την απόδοση στο Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), της ιδιότητας του επίτιμου μέλους του Συνδέσμου.

Περισσότερα