Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.) εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση με το περιεχόμενο πρόσφατων δημοσιευμάτων και την αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων φορέων που αφορούν το μέλλον του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. θεωρεί ότι καμία απόφαση δεν πρέπει να παρθεί εν τη απουσία όλων των εμπλεκόμενων Φορέων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα σύσκεψη όλων των ενδιαφερομένων υπό την Προεδρία του Δ.Σ. του Α.Ξ.Ι.Κ. και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις οι οποίες θα διαφυλάξουν το μέλλον και την βιωσιμότητα του Α.Ξ.Ι.Κ. και κατ’ επέκταση θα εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ο ξενοδοχειακός τομέας όσον αφορά την εξεύρεση αλλά κυρίως την στελέχωση με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, ο πολύ σημαντικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει το Α.Ξ.Ι.Κ. όχι μόνο πρέπει να διαφυλαχτεί αλλά επιπρόσθετα θα πρέπει να αναβαθμιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Σαν Σύνδεσμος πιστεύουμε ότι το πρώτο και κύριο μέλημα θα πρέπει να είναι η συνεχής και έμπρακτη στήριξη του Α.Ξ.Ι.Κ. έτσι ώστε να υπηρετήσει τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχει ιδρυθεί και που δεν είναι άλλος από την τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό καθώς και την προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της συγκεκριμένης βιομηχανίας.