Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι αναβάλλεται το προγραματισμένο για τις 19 Μαρτίου σεμινάριο με θέμα «Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχείρησεις».

Περισσότερα