Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία ο συμμετοχικός διάλογος με θέμα «Ανάπτυξη συνεργειών για τις δεξιότητες στον τομέα της μικροηλεκτρονικής» με διοργανωτή το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Ο διάλογος, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου ECoVEM και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+, στόχο είχε την χάραξη μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης για την κινητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών για τις δεξιότητες στον τομέα της μικροηλεκτρονικής με βάση τη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Περισσότερα