Ισχυρή ανάπτυξη 2,5% και 2,3% του ΑΕΠ το 2017 και το 2018, πλεονασματικούς προϋπολογισμούς κατά 0,2 και 0,7 μονάδες, αλλά και μείωση της ανεργίας στο 11,7% και το 10,6% αντίστοιχα, περιλαμβάνουν για την Κύπρο οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν εκτιμά επισήμως μάλιστα πως είναι εξαιρετικά πιθανό η κατάσταση να ξεπεράσει ακόμα και αυτές θετικές προσδοκίες, ενώ τα μεσοπρόθεσμα ρίσκα της πρόβλεψης είναι περιορισμένα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται δε και αποκλιμάκωση του χρέους για πρώτη φορά κάτω από το 100% και συγκεκριμένα στο 99,8% το 2018, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει το 1,2% και 1,1% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν, στο εξειδικευμένο κεφάλαιο των προβλέψεων για την Κύπρο αναφέρει ότι υποστηριζόμενη από την έντονη απασχόληση, την κατανάλωση και τις επενδύσεις, η οικονομία της Κύπρου γνώρισε ευρεία ανάκαμψη και προβλέπεται να σημειώσει σταθερή ανάπτυξη στον ορίζοντα πρόβλεψης. Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και η ανεργία να μειωθεί περαιτέρω. Η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης το 2016 αποδείχθηκε καλύτερη από ό, τι αναμενόταν και τώρα αναμένεται κάποια χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η ισχυρή ανάπτυξη γίνεται αποκτά ευρεία βάση το 2016, με γνώμονα την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Η ιδιωτική κατανάλωση υποστηρίχθηκε από την πτώση των τιμών, την αύξηση της απασχόλησης και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι επενδύσεις εξέπληξαν με την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας άνοδο κατά 26%, με πολύ μεγάλες παραγγελίες εξοπλισμού μεταφορών, οι οποίες προστίθενται στη σταδιακή αναζωογόνηση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. Η απόκτηση εξοπλισμού μεταφορών είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις στις εισαγωγές αγαθών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 11%. Ως αποτέλεσμα, η συνολική συμβολή στην ανάπτυξη από τις καθαρές εξαγωγές ήταν αρνητική παρά τις ισχυρές εξαγωγές. Οι εξαγωγές επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από την υψηλή τουριστική περίοδο (τα έσοδα από τον τουρισμό ξεπέρασαν το 13% του ΑΕΠ το 2016).

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 2017, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται στο 2,5%, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, που τροφοδοτείται από τη ζήτηση που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των ετών κρίσης και τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης το 2016.

Ωστόσο, η αγοραστική δύναμη αναμένεται να παρουσιάσει κάποια διάβρωση καθώς ο πληθωρισμός επιστρέφει σε θετικό έδαφος. Κάποια στήριξη για την ανάπτυξη προβλέπεται να προέλθει από την κατανάλωση του δημοσίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μετά από πέντε χρόνια συρρίκνωσης και τις καθαρές εξαγωγές.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι επενδύσεις στην Κύπρο υπέστησαν έντονη πτώση κατά τη διάρκεια της κρίσης και προβλέπεται να ανακάμψουν σταδιακά προς το μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Η σαφής ανοδική τάση των επενδύσεων σε κατοικίες και λοιπές κατασκευές, που παρατηρείται το 2016, αναμένεται να συνεχιστεί καθώς η αγορά ακινήτων αυξάνεται. Ενώ υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από τις επενδυτικές προοπτικές, η σταδιακή χαλάρωση των όρων τραπεζικών δανείων, η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η βελτίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία αναμένεται να διατηρήσουν τη θετική επενδυτική δυναμική.

Το 2018, η πραγματική ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 2,3%. Οι κύριοι οδηγοί αναμένεται να είναι ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση, καθώς και επενδύσεις. Δεδομένου ότι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται να αυξηθεί, η συνεισφορά των εξαγωγών αναμένεται να είναι ουδέτερη.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,7% το 2016, με κέρδη σε όλους τους τομείς. Με τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη, η δημιουργία θέσεων εργασίας αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 13,1% το 2016, καθώς οι αποθαρρυμένοι εργαζόμενοι άρχισαν να επιστρέφουν στο ενεργό εργατικό δυναμικό και αναμένεται σταδιακά να μειωθούν στο 10,6% το 2018.

Ο ετήσιος πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να ανέλθει στο 1,2% το 2017 και στο 1,1% το 2018. Η πληθωριστική πίεση το 2017 προβλέπεται να προέλθει από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, ενώ ο πυρήνας του πληθωρισμού αναμένεται να είναι οριακά θετικός. Το 2018, οι εγχώριες πιέσεις των τιμών αναμένεται να ενταθούν μαζί με την οικονομική ανάκαμψη.

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι ανοδικοί βραχυπρόθεσμα, με πρώιμες ενδείξεις που δείχνουν μια ισχυρή τουριστική περίοδο το 2017 εν μέσω συνεχιζόμενων ροών από τη Ρωσία και με περιορισμένο αντίκτυπο μέχρι στιγμής από την υποτίμηση της λίρας στερλίνας σε τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεσοπρόθεσμα, οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι.

Η αυξανόμενη εγχώρια εμπιστοσύνη και η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ θα μπορούσαν να προωθήσουν την ανάπτυξη περισσότερο από ό, τι αναμενόταν, αλλά ο ανταγωνισμός από άλλους τουριστικούς προορισμούς θα μπορούσε να αποδειχθεί σκληρότερος από τον αναμενόμενο.

Επιπλέον οι δημοσιονομικές επιδόσεις της κυβέρνησης το 2016 ξεπέρασαν ξανά τις προσδοκίες. Η ονομαστική θέση της γενικής κυβέρνησης παρουσίασε πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης έφθασε σε πλεόνασμα 3,0% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτό οφειλόταν σε σημαντική αύξηση του ΦΠΑ και των εσόδων από την κοινωνική ασφάλιση ως αποτέλεσμα της έντονης τουριστικής περιόδου και των θετικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας. Και τη συνεχιζόμενη μείωση της ενδιάμεσης ανάλωσης, την αποζημίωση των εργαζομένων και τις δαπάνες για τόκους.

Το 2017, το κυκλικά διορθωμένο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί οριακά στο 0,2% του ΑΕΠ και το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,7% του ΑΕΠ. Οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν κατά 1,0 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, κυρίως λόγω των δαπανών για τόκους.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται επίσης να μειωθεί λόγω συνδυασμού επαναλαμβανόμενων και έκτακτων δαπανών. Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να μειωθούν κατά 1,1 μονάδες του ΑΕΠ λόγω του συνδυασμού των νέων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής και του συνολικού ετήσιου αντίκτυπου των μέτρων του 2016, όπως η κατάργηση του φόρου ακίνητης περιουσίας και η λήξη της ειδικής εισφοράς μισθοδοσίας που εισπράχθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η εφαρμογή των νέων κανόνων για τον τόπο παροχής του ΦΠΑ για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται επίσης να έχει αρνητικό αντίκτυπο στα δημόσια έσοδα το 2017.

Το 2018, η αναμενόμενη βελτίωση του ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών και στη μείωση των δαπανών για τόκους.

Το διαρθρωτικό αποτέλεσμα αναμένεται να επιδεινωθεί στον προβλεπόμενο ορίζοντα λόγω της προβλεπόμενης δημοσιονομικής χαλάρωσης.

Το δημόσιο χρέος έφθασε το 107,8% του ΑΕΠ το 2016 και αναμένεται ότι θα ακολουθήσει πτωτική πορεία και θα υποχωρήσει κάτω από το 100% του ΑΕΠ το 2018. Η μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ κατά την περίοδο πρόβλεψης οφείλεται κυρίως στην προσδοκία ότι Τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα θα συνεχιστούν, καθώς και η ευνοϊκή δυναμική του χρέους λόγω της θετικής ονομαστικής αύξησης.