Πτώση της ανάπτυξης σε κάτω από 3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2022 προβλέπει έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ.

Περισσότερα