Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Ανάκληση Εγκυκλίου Τελωνείου Κ(160) – Προσωρινή αποδοχή αντιγράφων πιστοποιητικών προτιμησιακής καταγωγής.

K(160) – ANAKLISI