Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις αλλαγές στους κωδικούς TARIC ενεργειακών προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορορίες