Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά τις αλλαγές που επέρχονται στον ορισμό του εξαγωγέα.

Περισσότερες πληροφορίες