Ο κατάλογος των δικαιούχων χωρών του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP) υφίσταται σε αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2017θα παραχωρείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε εμπορεύματα που κατάγονται από την Τόνγκα και επίσης θα καταργηθρί πλήρως η προτίμηση για την Ουκρανία.

Περισσότερες πληροφορίες