Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Αλλαγές στη δασμολογική κατάταξη ορισμένων καπνικών προϊόντων.

Τ (848)