Αιτήσεις συνολικού ύψους €17,46 εκατομμυρίων αποδέχθηκε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) στο πλαίσιο της έκδοσης εξαετών ομολόγων εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 5ης Σειράς (Μάιος 2016).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΔΔΧ, οι αιτήσεις υπερκάλυψαν το ανώτατο όριο έκδοσης των €10 εκατομμυρίων, ενώ το 90% αφορούσε αιτήσεις ξένων επενδυτών.

Ειδικότερα, λήφθηκαν 46 αιτήσεις για συνολικό ποσό €17.457.800.  Από τις 46 αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, οι 39 υποβλήθηκαν από Κύπριους και 7 αιτήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές.

Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €6.000 μέχρι €2.500.000. Από το συνολικό ποσό των €17.457.800, τα €15.800.000 αφορούσαν αιτήσεις ξένων επενδυτών.

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 6η Σειρά 2016 Λήξης 2022, με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Ιουνίου 2016 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από τις 3 μέχρι τις 20 Μαΐου 2016.