Το δίκτυο Enterprise Europe Network – Cyprus σας πληροφορεί ότι, από τις 25.11.2019 λόγω απαίτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για έκδοση εγγράφου επιτήρησης για χαλυβουργικά προϊόντα και προϊόντα αλουμινίου θα πρέπει να υποβάλλετε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (φαξ.: 22 375443) το επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης συμπληρωμένο με όλα τα ζητούμενα στοιχεία μαζί με το τιμολόγιο και το κιβωτολόγιο (packing list).

Περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ