Σε συνέχεια εγκύκλιου μας στις 21 Ιουλίου 2020 αναφορικά με τα πιο πάνω σχέδια σας παραθέτουμε πιο κάτω συγκεντρωμένες τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν τα Νέα Σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων, Εργαζομένων και Ανέργων για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2020 μέχρι 31 Αυγούστου 2020 (μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις).

Περισσότερα