Συστάθηκε την Τρίτη 6/2/2018, υπό την ομπρέλα του ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Προστασίας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Κύπρου. Η σύσταση του Συνδέσμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καθιέρωση του επαγγέλματος των ειδικών για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Π.Δ.) και της Ιδιωτικότητας στην Κύπρο, αφού πλέον η Ε.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της Ιδιωτικότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Κυρίαρχη εξέλιξη στην προστασία των Π.Δ. αποτελεί η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 5419/16 (γνωστού ως GDPR), που θα ισχύσει σε όλη την Ε.Ε. από τις 25 Μαΐου 2018.

Ο νέος Κανονισμός, επιχειρεί και στοχεύει να ρυθμίσει τη διακίνηση και επεξεργασία των Π.Δ. στη νέα εποχή, διαφυλάσσοντας σημαντικά δικαιώματα των πολιτών – ιδιοκτητών των Π.Δ., τα οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να σέβονται. Στόχος του Κανονισμού είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις θα επεξεργάζονται τα Π.Δ. με νόμιμο και δίκαιο τρόπο, κτίζοντας την αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Να μπορεί δηλαδή ο πολίτης να δίνει τα Π.Δ. του σε μία επιχείρηση και να την εμπιστεύεται ότι δεν θα κάνει κατάχρηση αυτών των Π.Δ. και θα τα προστατεύει επαρκώς.

Ο Κανονισμός επιφέρει αρκετές αλλαγές και δημιουργεί νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που πρέπει να βρουν τρόπους να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους, τηρώντας πλέον τις πρόνοιες του Κανονισμού και να μπορούν ανά πάσα στιγμή να το αποδείξουν στην αρμόδια αρχή, που είναι η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων. O Κανονισμός αφορά τις πληροφορίες είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή.

Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται μεγάλους όγκους Π.Δ. σε συστηματική βάση, ή ευαίσθητων Π.Δ. (υγείας, ανηλίκων κ.λπ.), υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν δικό τους ειδικό Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), είτε ως υπάλληλο, είτε με την αγορά υπηρεσιών από εξωτερικό Data Protection Officer. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν αρκετοί επαγγελματίες στον τομέα της προστασίας των Π.Δ. για να μπορέσουν να εναρμονιστούν οι επιχειρήσεις, αφού απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε διάφορα αντικείμενα (νομικά, τεχνολογία, διακίνηση εντύπων κ.ά.).

Σκοπός του Συνδέσμου είναι να αναδείξει και να αναπτύξει το επάγγελμα του ειδικού προστασίας Π.Δ., να ενημερώνει συστηματικά τις επιχειρήσεις του τόπου για τα θέματα προστασίας των Π.Δ. και να καθορίσει ψηλά επίπεδα δεοντολογίας και επαγγελματισμού των σχετικών επαγγελματιών.

Κατά τη διάρκεια της Εκλογικής Συνέλευσης του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2018, εξελέγη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ως εξής:

Κυριάκος Παρπούνας Πρόεδρος
Χριστόδουλος Παπαδόπουλος Αντιπρόεδρος
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Γενικός Γραμματέας
Χρίστος Κασσιανίδης Ταμίας
Στάθης Κυριακίδης Μέλος
Παντελής Ιωάννου Μέλος
Γιώργος Τσαπαρίλας Μέλος
Πολίνα Χριστοδούλου Μέλος

Για περισσότερες πληροφορίες, αποτείνεστε στην Γραμματεία του Συνδέσμου στο ΚΕΒΕ στο 22 889890 (κ. Πόλυς Περατικός).