Το ΚΕΒΕ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για διάνοιξη νέων δρόμων και προοπτικών για διμερούς επιχειρηματικές συνεργασίες, ανακοινώνει την ίδρυση του Κύπρο-Ιορδανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, με απώτερο στόχο την προώθηση, επέκταση και ενθάρρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο χωρών.

Κύριοι στόχοι του συνδέσμου είναι μεταξύ άλλων:
• Η προώθηση και ενθάρρυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων καθώς και των διασυνοριακών επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας.

• Να υπηρετεί ως μοχλός πίεσης προς τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ιορδανίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και επέκταση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

• Να δημιουργήσει και να διατηρήσει επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών και να υπηρετεί ως σημείο αναφοράς για τους επιχειρηματίες.

Ο Σύνδεσμος αριθμεί 18 ιδρυτικά μέλη και απαρτίζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο κ. Γιώργος Παντελίδης.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπρο-Ιορδανικού επιχειρηματικού συνδέσμου απαρτίζεται από:

1. Πρόεδρος Γιώργος Παντελίδης
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος Γιώργος Λεπτός
3. Αναπληρωτής Πρόεδρος Nadeem Kabariti
4. Υπεύθυνος Δ.Σχέσεων Πέτρος Λαζάρου
5. Μέλος Δ.Σ. Δημήτρης Ζορπάς
6. Μέλος Δ.Σ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού
7. Μέλος Δ.Σ. Amer Hijazi
8. Μέλος Δ.Σ. Παντελής Σολωμής
9. Μέλος Δ.Σ. Nader Saleh
10. Μέλος Δ.Σ. Μιχάλης Θεοδοσίου
11. Μέλος Δ.Σ. Σταύρος Καραμοντάνης
12. Μέλος Δ.Σ. Ghaith Khrais
13. Μέλος Δ.Σ. Χρυσόστομος Χριστοφόρου
14. Μέλος Δ.Σ. Μιχάλης Νεοπτολέμου
15. Μέλος Δ.Σ. Αντρέας Γεωργίου
16. Μέλος Δ.Σ. Στυλιανός Χριστοφόρου
17. Μέλος Δ.Σ. Λάζαρος Ομήρου
18. Μέλος Δ.Σ. Αιμίλιος Χατζηπετρής

Μέλος του Δ.Σ. με ex officio ρόλο διατηρεί και ο Πρέσβης της Ιορδανίας στην Κύπρο κ. Mohamad Elfayez.

Ο Κύπρο-Ιορδανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ και η δράση του στηρίζεται από την Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Κύπρο, καθώς και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν Κυπριακές και Ιορδανικές επιχειρήσεις. Για εγγραφή ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΒΕ (Λία Ριρή, τηλ: 22889718 ή email: lia@ccci.org.cy).