Το ΚΕΒΕ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για διάνοιξη νέων δρόμων και προοπτικών για τις κυπριακές επιχειρήσεις, ανακοινώνει την ίδρυση του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου- Ιαπωνίας, με απώτερο στόχο την προώθηση, επέκταση και ενθάρρυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ιαπωνίας.

Περισσότερα