Δουλεύουμε οργανωμένα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για το θέμα της Cyta, δήλωσε ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων Κωνσταντίνος Ηροδότου, ύστερα από συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρη Συλλούρη.

Εκ μέρους του ΕΥΡΩΚΟ, ο κ. Συλλούρης δήλωσε πως το κόμμα κατέθεσε εισηγήσεις και θα βρίσκεται σε επαφή και επικοινωνία με τον Έφορο προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, στη βάση κανόνων χρηστής διοίκησης, όσο πιο αποτελεσματικά και ορθά γίνεται.

Από πλευράς του ο κ. Ηροδότου, ανέφερε ότι ενημέρωσε το ΕΥΡΩΚΟ για την πορεία των διαδικασιών των αποκρατικοποιήσεων και άκουσε εισηγήσεις και ανησυχίες, τις οποίες θα λάβει υπόψη, έτσι ώστε όταν φτάσουμε στο στάδιο της εκτέλεσης και της παρουσίασης της δομής, όλα να έχουν τύχει διαχείρισης αναλόγως.

Ως προς τις Κυπριακές Γραμμές, ο κ. Ηροδότου ανέφερε πως έχουν εδώ και ένα μήνα επιλεγεί οι σύμβουλοι για την πώληση των σημάτων και του λογότυπου της εταιρεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή.

Για την Cyta, ο κ. Ηροδότου ανέφερε ότι γίνεται οργανωμένη δουλειά με τους τέσσερις συμβούλους και ότι παράλληλα έχει γίνει και ομάδα εργασίας της Διεύθυνσης της Αρχής και γίνεται ομαδική δουλειά τόσο με την Διεύθυνση όσο και με το ΔΣ. Η συνεργασία, συνέχισε, είναι καλή μεταξύ της ομάδας αποκρατικοποίησης, των συμβούλων και της Cyta και ευελπιστούμε στα κατάλληλα αποτελέσματα για το καλό και του ίδιου του οργανισμού.