Το αυξανόμενο κόστος ζωής, με την ακρίβεια στις τιμές τροφίμων και ενέργειας, καθώς και ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αποτελούν τις κύριες ανησυχίες των Κυπρίων που κατά τους ίδιους, είναι τα θέματα που επηρεάζουν περισσότερο, τόσο τη δική τους ζωή και καθημερινότητα όσο και των κοντινών τους ατόμων.

Περισσότερα