Οι δεξιότητες διαχείρισης καριέρας, γνωστές ως Career Management Skills,  είναι ικανότητες που βοηθούν τα άτομα να προσδιορίσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες τους, να αναπτύξουν στόχους μάθησης σταδιοδρομίας και να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν την καριέρα τους.

Περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για Συμβούλους Καριέρας & Επαγγελματικής Καθοδήγησης / Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας

Ερωτηματολόγιο για άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας τους