Σε συνέχεια της εφαρμογής απαγόρευσης κυκλοφορίας που ανακοινώθηκε χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισυνάπτονται τα δύο έντυπα μετακίνησης των πολιτών.

Η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου είναι απαραίτητη για όσους πολίτες κυκλοφορούν με σκοπό τη μετάβαση στην εργασία τους. Το εν λόγω έντυπο πρέπει να φέρει την υπογραφή του εργοδότη ή προϊστάμενου του εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει επίσης μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για σκοπούς ταυτοποίησης.

Το δεύτερο έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται από τους πολίτες προτού αναχωρήσουν από το σπίτι τους και δεδομένου ότι η μετακίνησή τους εμπίπτει στις εξαιρέσεις που έχουν ανακοινωθεί. Ανάλογα με το σκοπό της διακίνησης, πρέπει να συμπληρώνεται και η ανάλογη επιλογή.

Υπενθυμίζεται πως για τους παραβάτες προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο €150.

ΕΝΤΥΠΑ