Έντονο ενδιαφέρον εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Συμμετοχική Χρηματοδότηση: Βασικές Αρχές και Νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο & EE». Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την  ANIROT Development Organisation την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Περισσότερα