Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ένορκο δήλωση για μεταχειρισμένα οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλος πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας.

Ε (99)