Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγιση των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από υαλοΐνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών.

ANT (561)