Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την έναρξη έρευνας για την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές υπεροξοθειικών αλάτων καταγωγής Κίνας.

ΑΝΤ (500)