Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Έλεγχο σύνθετων προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών.

ΑΠ-656