Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αρση περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας των Μαλβίδων.

Περισσότερες πληροφορίες