Άνοδο 6,22% παρουσίασε σε ετήσια βάση το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2018, το οποίο διαμορφώθηκε στα €1,45 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με €1,36 δις την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ήταν €2.622,2 εκ. σε σύγκριση με €2.978,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2018.

Στον αντίποδα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ήταν €1.172,5 εκ. σε σύγκριση με €1.614,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2018.

Στο €1,54 δις το «καθαρό» έλλειμμα

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, στις συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 περιλαμβάνονται και μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €432,8 εκ. σε σύγκριση με €737,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018.

Επίσης, οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €528,1 εκ. σε σύγκριση με €742,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2018.

Αφαιρώντας από τις εισαγωγές και εξαγωγές την μεταφορά οικονομικής δραστηριότητας, που συνδέεται με την ναυτιλία και οικονομικές οντότητες του εξωτερικού, τότε το «καθαρό» εγχώριο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 διαμορφώνεται στα €1,54 δις, παρουσιάζοντας αύξηση €175 εκατ ή 13% σε σύγκριση με €1,37 δις την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εξάλλου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €645,9 εκ. σε σύγκριση με €1.014,9 εκ. τον Απρίλιο του 2018.

Στις οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2019 ήταν €241,0 εκ. σε σύγκριση με €335,2 εκ. τον Απρίλιο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2019 ήταν €128,1 εκ. σε σύγκριση με €128,1 εκ. τον Απρίλιο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2019 ήταν €112,9 εκ. σε σύγκριση με €207,1 εκ. τον Απρίλιο του 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο του 2019 ήταν €111,5 εκ. σε σύγκριση με €114,2 εκ. τον Απρίλιο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Απρίλιο του 2019 ήταν €14,1 εκ. σε σύγκριση με €11,9 εκ. τον Απρίλιο του 2018.