Αρνητική είναι η έκθεση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Moody’s για τον ρυθμό αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο. Όπως αναφέρεται βάσει και των στοιχείων που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τον Ιούλιο του 2017, η αναδιάρθρωση των δανείων έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες στην Κύπρο έχουν μεγάλα αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων και η επιβράδυνση στις αναδιαρθρώσεις θα παρατείνει τον χρόνο που χρειάζονται οι τράπεζες να αποκαταστήσουν τα δάνεια τους, να ενισχύσουν τους ισολογισμούς και μπορεί να δημιουργήσουν ανάγκη για πρόσθετες προβλέψεις.

Σε ‘ο,τι αφορά τις τρεις συστημικές τράπεζες της Κύπρου, το ποσοστό των κόκκινων δανείων τον περασμένο Ιούνιο ανερχόταν σε 45,8%. Συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη πρόοδο σημείωσε η Τράπεζα Κύπρου με μείωση κατά 40%, ακολουθεί η Ελληνική Τράπεζα κατά 21% και η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα μόλις κατά 6%, λόγω εστίασής της στο λιανικό εμπόριο και του μεγάλου αριθμού λογαριασμών.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αν και η τράπεζα πιθανότατα θα επωφεληθεί από την κοινοπραξία της με την Altamira Asset Management της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία η κοινοπραξία θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, αναμένεται ότι η CCB θα συνεχίσει να καθυστερεί τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί αυτή η κοινοπραξία. Επιπλέον, κάνει λόγο για κουλτούρα μη πληρωμής των δανειοληπτών η οποία καθιστούν δυσκολότερη την αποπληρωμή του δανείου. Ως αρνητικό παράγοντα αναφέρει και την πολιτική της Κυβέρνησης κατά της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας.

Επισημαίνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα πιθανότατα θα ωφεληθεί νωρίτερα από την καθιερωμένη κοινοπραξία της με την APS Holding. Αν και αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα επιταχύνουν τις διαδικασίες με μια αποτελεσματικότερη οργανωτική δομή που θα βοηθήσει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της τράπεζας, η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των κυπριακών τραπεζών θα παραμείνει αδύναμη για χρόνια λόγω του μεγάλου όγκου προβληματικών δανείων, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης.