Η Διεθνής Εμπορική Έκθεση 2019 πρόκειται να διεξαχθεί στην Τζέντα μεταξύ 3-7 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες