Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μας πληροφορεί ότι η Κύπρος θα λάβει μέρος στην EXPO 2020. Σε ότι αφορά τη συμμετοχή του Υπουργείου, θα δοθούν πληροφορίες σε κατοπινό στάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες