Φόρουμ με θέμα «Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου»

Φόρουμ με θέμα «Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου»

Τα εμπόδια, οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο επιχειρηματικός κόσμος είναι πολλά και συχνά, μείζονος σημασίας. Σημαντική αιτία των οικονομικών προβλημάτων που ανακύπτουν και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας, είναι η ελλιπής ή λανθασμένη εκτίμηση αλλά και η κακή διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk). Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, The Landmark Nicosia Περισσότερες πληροφορίες Το Φόρουμ υποστηρίζεται από το ΕΒΕ