Σεμινάρια με θέμα «Εγγυητικές Επιστολές σε πρώτη ζήτηση-Καλύτερη Πρακτική»

Σεμινάρια με θέμα «Εγγυητικές Επιστολές σε πρώτη ζήτηση-Καλύτερη Πρακτική»

Η χρησιμοποίηση των Εγγυητικών Επιστολών ως μέθοδος διεκπεραίωσης συναλλαγών, εμπορικών κυρίως αλλά και συμβάσεων κάθε φύσης, ολοένα και αυξάνεται, τόσο για την εγχώρια αγορά αλλά και για επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο. Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 14 Μαρτίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία 19 Μαρτίου 2019, ΕΒΕ Λεμεσού, Λεμεσός Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Συνέχισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Διαμεσολαβητών

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της δια νόμου δραστηριοποίησης του στα θέματα της διαμεσολάβησης στον τόπο μας (Νόμος που προνοεί για Ορισμένα Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Ν.159(1)/2012) ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Περισσότερες πληροφορίες Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΑΣΥΔΥ, Λευκωσία Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής: – Τρίτη 05/03/2019, Πέμπτη