Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση  των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν προκείμενου να μπορεί να τις ενσωματώσει στη λειτουργία και

Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων (DPO) με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Οι υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πλέον ευρύτατες και επηρεάζουν κάθε οργανισμό (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) του συλλέγει, κατέχει και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών, οπουδήποτε και αν αυτός ο οργανισμός και αν ευρίσκεται (εντός ή εκτός Ε.Ε.). Μια κύρια πρόνοια του νέου Κανονισμού για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας των πολιτών της Ε.Ε. είναι η υποχρέωση των Δημόσιων Οργανισμών και μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Ημερομηνία

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας με θέμα: «Employee Engagement to Support Growth Strategies»

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να μεταφέρει την τόσο επίκαιρη αυτή προσέγγιση (Employee Engagement) στις Κυπριακές επιχειρήσεις βοηθώντας τις με τον τρόπο αυτό να αυξήσουν τη δέσμευση του προσωπικού τους και να ικανοποιήσουν τη σχετική ανάγκη που υπάρχει στον τομέα αυτό για την πλειονότητα των Κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών. 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 12 & 13 Φεβρουαρίου 2019, ΕΒΕ Λεμεσού Περισσότερες πληροφορίες