Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διαχείριση και Εκτίμηση του Κινδύνου στην Εργασία

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διαχείριση και Εκτίμηση του Κινδύνου στην Εργασία

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση  των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας. Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 4 & 5 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON CYPRUS Λευκωσία Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας «Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques»

Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε οι Κυπριακές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές αντιμετωπίζουν σημαντικές οργανωτικές και άλλες προκλήσεις και αδυναμίες που τις εμποδίζουν να ανταγωνίζονται με επάρκεια μέσω της χρήσης του διαδικτύου (online). Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 5 & 6 Φεβρουαρίου 2019, ΕΒΕ Πάφου 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ Περισσότερες πληροφορίες

1η Περιφερειακή συνάντηση μεταξύ των Αμερικανικών Επιμελητηρίων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ

Ο Κύπρο-Αμερικάνικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (AmCham Cyprus) μαζί με το ΚΕΒΕ διοργανώνουν δημοσιογραφική διάσκεψη την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:30 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία ενόψει της 1ης Περιφερειακής συνάντησης μεταξύ των Αμερικανικών Επιμελητηρίων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ που θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό μέρος το πρωί της ίδιας μέρας. Περισσότερες πληροφορίες