Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων (DPO) με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων (DPO) με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Οι υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πλέον ευρύτατες και επηρεάζουν κάθε οργανισμό (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) του συλλέγει, κατέχει και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών, οπουδήποτε και αν αυτός ο οργανισμός και αν ευρίσκεται (εντός ή εκτός Ε.Ε.). Μια κύρια πρόνοια του νέου Κανονισμού για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας των πολιτών της Ε.Ε. είναι η υποχρέωση των Δημόσιων Οργανισμών και μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Ημερομηνία

Σεμινάρια με θέμα: «Παροχές σε Είδος – Benefits in Kind»

Το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε Ενημερωτικό Έντυπο στο οποίο επεξηγούνται αναλυτικά οι περιπτώσεις όπου, φορολογούμενοι οι οποίοι λαμβάνουν στο πλαίσιο εργοδότησης τους Παροχές σε Είδος – Benefits in Kind, υπόκεινται σε φορολογία. Με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τις παροχές σε είδος, το ΚΕΒΕ διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια στις 30 Ιανουαρίου 2019 στη Λευκωσία και στις 31 Ιανουαρίου 2019 στη Λεμεσό. Περισσότερες πληροφορίες Έντυπο δήλωσης για συμμετοχή

18η Έκθεση “Made in Moldova”

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του ότι το αντίστοιχο Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μολδαβίας θα πραγματοποιήσει την 18η Έκθεση με θέμα “Made in Moldova” στις 30 Ιανουαρίου μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2019 στο INTERNSTIONAL Exhibitions Centre  “MOLDEXPO”. Περισσότερες πληροφορίες.