Διεθνής Επιχειρηματική Εκδήλωση (B2B) Γαστρονομίας

Διεθνής Επιχειρηματική Εκδήλωση (B2B) Γαστρονομίας

Στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Γαστρονομίας «EXPOGAST 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 24-28 Νοεμβρίου 2018, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει για πρώτη φορά εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) στις 26 – 27  Nοεμβρίου 2018, με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών. Περισσότερες πληροφορίες

4th Edition «Cyber Investor Days»

Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (CYCSO), σας ενημερώνουν για την εκδήλωση «Cyber Investor Days» που διοργανώνει ο Πανευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ECSO), και που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 27-28 Νοεμβρίου στο Βερολίνο. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η εξεύρεση επενδυτών για ΜΜΕ και Start-Ups που δραστηριοποιούνται στο τομέα της κυβερνοασφάλειας και η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών. Περισσότερες πληροφορίες Δήλωση Συμμετοχής

Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) «CyberMatch»

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του ότι το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων «CyberMatch» στις 28-29 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «International Security EXPO 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο του Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας «Export Marketing & Financing Strategies and Methods for the Cyprus Winery Sector»

Μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον με συνεχείς οικονομικές πιέσεις και αλλαγές στις αγορές κεφαλαίου, καλούνται οι επιχειρήσεις της Κύπρου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κρασιού, να προσδιορίσουν βέλτιστες τακτικές οργάνωσης και διεθνούς/εξαγωγικού μάρκετινγκ, και να αναδιαρθρώσουν τη χρηματοοικονομική λειτουργία τους προκειμένου να υπερασπιστούν τη θέση τους και να εξελιχθούν μαζί με την αγορά. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι ακριβώς να επικεντρωθεί σε τακτικές διαχείρισης, διεθνούς/εξαγωγικού μάρκετινγκ, χρηματοδότησης