Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση  των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν προκείμενου να μπορεί να τις ενσωματώσει στη λειτουργία και

Σεμινάριο με θέμα: «Οργάνωση Γραφείου με τη Χρήση της Τεχνολογίας»

Η οργάνωση γραφείου είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης καθώς μέσω αυτής εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι όπως χρόνος και χρήμα και συνεπώς συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των οργανισμών. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6 Νοεμβρίου 2018 Χώρος Διεξαγωγής: Παραλίμνι (Γραφεία ΕΒΕ Αμμοχώστου) Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας: «Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques»

Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε οι Κυπριακές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές αντιμετωπίζουν σημαντικές οργανωτικές και άλλες προκλήσεις και αδυναμίες που τις εμποδίζουν να ανταγωνίζονται με επάρκεια μέσω της χρήσης του διαδικτύου (online). 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής:  Α’ Φάση –  6 & 7 Νοεμβρίου 2018,  Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία   Περισσότερες πληροφορίες.